Drengene viser stolt deres høst af grønsager

GADEBØRN FÅR HJÆLP TIL ET NYT LIV

Børnene bliver løftet ud af et liv på gaden og kommer ind i et miljø, hvor de møder en omsorg, de aldrig har oplevet før. 

Derudover får de sund mad hver dag, undervisning, gode værdier og praktiske færdigheder, som de kan bruge i resten af deres liv. Målet er, at de skal være ”hele” mennesker, have gode værdier og kunne forsørge sig selv, når de forlader skolen.

Undervisning i landbrug

Landbrugsundervisning

På Børnenes Livs skole får børnene fra 1. klasse og til de forlader skolen landbrugsundervisning, som er tilpasset deres alder.

Undervisningen foregår både i skoleklasserne, hvor de får boglig viden om landbrug – i drivhuse, hvor de ser de spæde planter udvikle sig – og endelig ude på marken, hvor de lærer at arbejde med afgrøderne.

Landbruget er det vigtigste erhverv i Nicaragua, og da der ikke findes en statslig landbrugsuddannelse, giver vi børnene landbrugsundervisning, således at de kan forsørge sig selv, når de har forladt skolen, enten ved at få job i landbruget, videreuddanne sig eller ved at få deres eget landbrug.

De store piger og drenge får landbrugsundervisning af Alvaro

Børnene er glade for skolen og for landbrugsundervisningen

 

I skolen og på børnehjemmet spiser de allerhelst de afgrøder, som de selv har dyrket. Her er der gode bananer på vej til spisebordet

Seje piger og drenge er ude og lære noget om landbrug. Alle børn får landbrugs-undervisning fra 1. klasse og til de slutter i skolen

En gruppe meget opmærksomme børn får undervisning i drivhuset og følger nøje de små planters udvikling

Små planter bliver beskyttet mod tørke, og børnene lærer også meget om dette i landbrugs-undervisningen

Her ser vi ude på en mark et overrislings-system, som beskytter de små planter imod den stærke sol og varme i Nicaragua

Pga. den stærke sol i Nicaragua er det nødvendigt med drivhuse. Her lærer børnene endnu mere om pasning af diverse planter

Undervisning på skolen

Undervisning som i offentlige skoler kombineret med praktiske færdigheder

Alle børn, der er så heldige at komme til Verbo-skolen, får normal nicaraguansk undervisning i alle de fag, som man underviser i på de offentlige skoler – samt en del flere fag. Det gælder sprog (spansk) og engelsk, matematik, historie, naturfag, historie m.fl.

Niveauet i undervisningen er meget høj.

Derfor er der også familier i Vera Cruz, som betaler for at få deres børn ind på skolen og blive undervist sammen med børnene fra gaden i Managua.

Det er lidt utroligt! Men i skolen har alle skoleuniform. Det betyder, at man ikke kan se forskel på hvem der er tidligere gadebørn og hvem der er børn fra en familie i Vera Cruz området.

Det er en win-win situation for alle børn 😊

Når klasseundervisningen er slut, fortsætter børnene med at lære

De små børn får undervisning i et af Verbo skolens klasselokaler.

Og så er der tid til hyggegrupper, hvor man fortæller historier.

Når det er nødvendigt får børnene også ene-undervisning.

En mindre dreng får hjælp af en større dreng til sine lektier.

Undervisning i praktiske fag

Børnene lærer at bage

Et af de praktiske fag på skolen er bagning. Skolen lærer børnene at bage. En lille dreng, som lærte brødbagning, har nu etableret et bageri i byen, hvor skolen ligger og ernærer nu sin familie på denne måde.

Unge lærer at reparere cykler

Børnene lærer at reparere cykler, som folk forærer til skolen. Cyklerne bliver gennem-renoveret, så de er så gode som ny, og så bliver de solgt til folk på egnen eller gæster, som gerne vil købe dem.

Unge lærer at fremstille smykker

Også fremstilling af smykker lærer børnene noget om. Vi så selv nogle rigtig fine og smukke smykker, som børn og lærere havde fremstillet. Børnene hygger sig med det, og besøgende er meget betaget af disse fine smykker og køber også nogle af dem.

Undervisning i at sy på symaskine

At kunne sy sit eget tøj er en virkelig god idé. Børnene på skolen og børnehjemmet vil nok ikke i de nærmeste år have økonomi til at gå ind i et stormagasin og købe tøj. Derfor er det virkelig godt, at børnene lærer at sy deres eget – og måske andres tøj.

RIPAT • Afgrøder tilpasses klima

Både gadebørn og fattige bønder får en ny chance

Den 1. juli 2021 søsatte Børnenes Liv et nyt projekt (kaldet RIPAT) med støtte fra CKU: Børn i alderen 14-18 år på vores skole får sammen med et antal lokale, fattige små-bønder en speciel, udvidet undervisning om landbrug.

I projektet lærer de iflg. den såkaldte RIPAT-metode at dyrke afgrøder, som passer til den jord, man har til rådighed. Man lærer at vælge afgrøder, som kan vokse i et varmt og tørt klima – som er næringsrige – og som kan sælges.

I dette projekt vil børnene og bønderne kunne afprøve det, de lærer på en speciel demonstrations-mark på skolens jord.

Senere håber vi, at projektet kan udvides til andre egne af det frugtbare Nicaragua.

Vi glæder os over at kunne give både tidligere gadebørn, andre udsatte børn og fattige småbønder i Nicaragua en ny chance for en forbedret fremtid, både for dem selv, deres familie og for landet som helhed.

Det nye landbrugsprojekt RIPAT

Børn og bønder afprøve det, de lærer på denne speciel demonstrations-mark på skolens jord.

RIPAT deltagerne arbejder hårdt i marken. En majsmark er ved at blive plantet i det frugtbare Nicaragua.

Børn og fattige småbønder i Nicaragua får en ny chance for både for dem selv, deres familie og for landet som helhed.