VISION

Børnenes Livs vision er at hjælpe gadebørn med et hjem, sund mad, omsorg, skolegang og gode værdier.

Derudover satser vi på at gøre børnene i stand til at forsørge sig selv og evt. familie, når de ikke længere skal være hos os. – Derfor får de ikke blot undervisning i almindelige skolefag, men de lærer også helt praktiske færdigheder. – Fremadrettet er vores vision yderligere at etablere sådanne projekter andre steder i Nicaragua, hvor Verbo har børnehjem og skoler.

 

BØRNENES LIV | 22. juli 2012

Bestyrelsen

Byrådspolitiker Tove Videbæk opretter foreningen Bornenes Liv

Tove Videbæk
Formand

“Da jeg så gadebørn leve i tiggeri, tyveri, prostitution, som bude for narkohajer mv., måtte jeg gøre noget! Børnene sov i træer eller i plastik i grøfterne og de sniffede lim. Det krævede handling!”

 

 

Gabriela Cruz Faerch

Gabriela Cruz Faerch
Næstformand

“Jeg arbejder i Børnenes Liv, fordi jeg tror på at alle børn har ret til kvalitets uddannelse, og en god fremtid.”

Hugo Martinussen
Fadderskabs-administrator
Økonomiansvarlig

“Jer er med fordi jeg kan bruge mine gudgivne evner til at løse opgaver, der kan hjælpe mindre heldige mennesker til et bedre liv. Det giver mening og derfor er jeg med i Børnenes Liv.”

Chintia Martinez
Bestyrelsesmedlem
Sociale Medier

“Jeg er fra Nicaragua men opvokset i det trygge Danmark. Jeg kender til gadebørn og stofmisbrug, og ved, at en lille indsats kan gøre en stor forskel – at den triste virkelighed, kan vendes til fremgang.”