Børnene arbejder i marken på Verboskolens område

Engager dig i Børnenes Liv

Vi kan ikke hjælpe alle,

men alle kan hjælpe nogle

Andre måder at hjælpe

Sultne børn står ved et maduddeling center i Nicaragua
Sultne børn står i den lange kø af  ved et mad-uddelingscenter i Nicaragua.

Din hjælp gør en forskel?

En engangsgave, vil også være meget velkomment

Hvis du hellere vil støtte ved at give en engangsgave, vil det også være meget velkomment. Alle gaver til Børnenes liv kan fratrækkes skattemæssigt efter de til enhver tid gældende skatteregler (i 2022  maksimalt indtil kr. 17.200).

Gaver kan indbetales på konto 9712-6580442968 i Vestjysk Bank eller på MobilePay 609912

For at vi kan sikre dig skattefradrag, skal du oplyse dit cpr-nummer i forbindelse med indbetalingen

Du kan også blive fast giver til arbejdet generelt, uden det er knyttet til et fadderskab. En sådan aftale kan opkræves via PBS. Hvis du har interesse heri, kan du kontakte vores kasserer Hugo Martinussen på mail hugomartinussen@gmail.com

Du har også mulighed for at tegne et gavebrev til Børnenes Liv, hvor du forpligter dig til at støtte over en årrække på mindst 10 år. Sådanne bidrag er ikke underlagt begrænsningen i skattemæssigt fradrag (dog højest 15% af din årlige indkomst). Har det interesse, kan du ligeledes kontakte vores kasserer.

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du enten kopiere medlemsformularen, udfylde den og sende den til Tove Videbæk på mail formand@bornenesliv.org  eller med brev til Vestervang 33, 3.tv., 8000 Århus C.  Du kan også ringe til Tove på tlf. 23 41 31 79